زیتون- دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات خبرداد که ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی ایران از اول مهرماه امسال به طور کامل اجرایی خواهد شد. untitled
محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات امروز به ایرنا گفت که وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، دادستانی‌ها و نیروی انتظامی درصدد اجرای ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی هستند.
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات یک نهاد غیردولتی است و تاکنون مقامات رسمی اجرای این ممنوعیت از تاریخ اول مهر را تایید نکرده‌اند.
به گفته مسجدی، سالانه در ایران ۶۵ هزار نفر بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر پیش از این بارها درباره رواج مصرف قلیان در میان جوانان ایرانی از سوی مقامات مختلف هشدار داده شده است.
آیین نامه «ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی» در تاریخ مهرماه ۱۳۷۶ در هیات دولت به تصویب رسید اما با گذشت ۱۹ سال هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات تاکید کرده که با اجرای این قانون، مصرف هرگونه مواد دخانی از جمله سیگار در «اماکن عمومی مسقف» ممنوع خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول