زیتون- حسین نوش‌آبادی، سخن‌گوی وزارت ارشاد، گفت که از نظر وزارت ارشاد و براساس رای هیات نظارت «هفته نامه یالثارات لغو مجوز شده و در فهرست نشریات دارای مجوز قرار ندارد.» e1d1cd44-fe99-4cd8-8fd9-fb0ceb208025_w987_r1_sاین در حالی است که روز گذشته سخن‌گوی قوه قضاییه خبر از آن داد که براساس شنیده‌های او «هیات نظارت گفته ما اشتباه کردیم، می‌خواستیم توقیف کنیم نوشتیم لغو پروانه!»
نوش‌آبادی گفت نشریه یالثارات «به لحاظ قانونی دارای مجوز انتشار نیست.» او با اشاره به شکایت برخی از سینماگران از این نشریه، گفت این شکایت «با توجه به هتک حرمتی که توسط این افراد صورت گرفته و اعتبار آنها را زیر سوال برده» در دستگاه قضایی «با جدیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
نشریه یالثارات پیش از این از سوی هیات نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده بود. اما پس از شکایت این نشریه و براساس حکم دادگاه، انتشار خود را از سر گرفت.
روز گذشته غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوخ قضاییه، در نشست خبری خود گفت که لغو مجوز یالثارات «قانونی» نبوده و شکایت به دادگاه حقوقی «موجب لغو پروانه نمی شود». به گفته او نظر دادگاه بر این بود که «هیات نظارت نمی تواند لغو پروانه در این موارد کند.»

بازگشت به صفحه اول