زیتون– سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه روز چهارشنبه خبر داد که داوود رضوی، از اعضای هیات مدیره این تشکل، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهام های  رضوی،‌ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمع های غیر قانونی بوده است.

timthumb.php

بنابر خبری که به دست «زیتون» رسیده است، قرار است ابراهیم مددی، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، نیز روز سوم اسفند ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام های مشابهی محاکمه شود. داوود رضوی و ابراهیم مددی پیش از این نیز چند بار به دلیل فعالیت های سندیکایی اش بازداشت و زندانی شده اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با محکوم کردن حکم پنج سال زندان برای داوود رضوی، خواستار برچیده شدن فضای امنیتی برای کارگران و فعالان کارگری شد.

بازگشت به صفحه اول