زیتون- جلسه بررسی پرونده فوت عباس کیارستمی بدون اعلام رای نهایی در سازمان نظام پزشکی برگزار شد. در این جلسه  رییس هیات بدوی نظام پزشکی اعلام کرد که در کیفرخواست این پرونده سه مورد قصور انتظامی و یک مورد قصور پزشکی مطرح شده است.

1460621241755wcm ایرج خسرونیا، رییس هیات بدوی نظام پزشکی، ضمن ارائه مراحل درمان کیارستمی، گفت که سفر این کارگردان سینما به فرانسه «بدون اجازه پزشک معالج انجام شده و عوارض آن قبلا تذکر داده شده بود.»
به گفته خسرونیا تاخیر در عمل جراحی دوم «قصور پزشکی» و سفر جراح قبل از سال جاری، ثبت نکردن روزانه سیر بیماری در پرونده و ننوشتن شرح حال کیارستمی قصورهای انتظامی این پرونده در کیفرخواست است.
با وجود تایید قصور پزشکی، ایسنا خبر داد که اعلام رای نهایی و قطعی درخصوص این کیفرخواست به زمانی دیگر موکول شده است.
بازگشت به صفحه اول