زیتون- امید کوکبی، زندانی سیاسی، با رای دادگاه تجدیدنظر تهران و نظر موافق رئیس قوه قضاییه مشمول آزادی مشروط شد و به زندان باز نخواهد گشت. 0,,18028965_401,00
سعید خلیل، وکیل امید کوکبی، در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره این‌که باقی مانده محکومیت زندان کوکبی اجرا نخواهد شد،‌ گفت: «موکلم از سه ماه پیش و پس از ترخیص از بیمارستان در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد.»
امید کوکبی، بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و بعد از چند ماه به اتهام «ارتباط با دولت متخاصم» و «کسب مال نامشروع» به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او پس از بستری شدن در بیمارستان و تخلیه کلیه راست، خرداد ماه سال جاری با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمد.
سعید خلیلی وکیل کوکبی پیشتر گفته بود که براساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری، امکان تعویق مجازات موکلش به دلیل بیماری وجود دارد.

بازگشت به صفحه اول