زیتون-  دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان برای پیگیری ممنوعیت خروجش از ایران به اداره گذرنامه رفته بود اما نیروی انتظامی او را بازداشت و به دادسرای اوین منتقل کرد.

Fariborz-Raeisdana

او سال ۸۹ نیز توسط قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

تکمیلی: بنابه اخبار رسیده به زیتون فریبرز رییس دانا پس از چند ساعت بازداشت در دادسرای اوین با قرار کفالت آزاد شد.

بازگشت به صفحه اول