زیتون– اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس طرحی ها تصویب کرده اند که بر اساس آن اختیارات شورای نگهبان محدود خواهد شد و این شورا دیگر حق ابطال آرای یک نامزد را پس از اعلام نتیجه آرا نخواهد داشت. 13910619000039_PhotoA
چنانچه مصوبه کمیسیون شوراها در مورد استفساریه ماده ۳۷ قانون انتخابات مجلس در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد، از این پس شورای نگهبان تنها می‌تواند انتخابات یک حوزه را باطل کند و نمی‌تواند از آرای مربوط به یک کاندیداهای راه یافته به مجلس را باطل اعلام کند.
بر اساس این مصوبه شورای نگهبان همچون گذشته تنها تا زمان اعلام صحت انتخابات مسئولیت خواهد داشت. پس از آن تصویب اعتبارنامه‌ها برعهده نمایندگان خواهد بود. خبرگزاری فارس گزارش داد که پس از تصویب اعتبارنامه ها نیز تنها هیات نظارت بر رفتار نمایندگان عملکرد نمایندگان را زیر نظر خواهد داشت.
این مصوبه شاید نتواند راه مینو خالقی را به مجلس باز کند، زیرا حتی در صورت تایید شورای نگهبان بر کاهش اختیارات این شورا، مشخص نیست که عطف به ماسبق خواهد شد یا خیر. کما اینکه اعضای این شورا معتقدند نظارت استصوابی نه فقط در زمان تایید صلاحیت نامزد ها که حتی تا پایان دوران نمایندگی در مجلس ساری است. اما در صورت تصویب این طرح حداقل دیگر نامزدهای ادوار آینده مجلس می توانند مطمئن باشند که رایشان ابطال نخواهد شد.
مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم به دلیل ابطال آرایش پس از تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، از ورود به مجلس باز ماند.

بازگشت به صفحه اول