زیتون– شورای نگهبان نظر خود را در مورد زمان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و اولین میاندوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. 4e3c5675-45b6-4b82-9e01-cb35cf8edfe5_16x9_600x338
شورای نگهبان در نامه‌ای در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد:
عطف به نامه شماره ۳۵۸۴۰ مورخ ۲۶ /۳ /۱۳۹۵ در خصوص برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و اولین میاندوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ‌های پیشنهادی، موضوع در جلسه شورای نگهبان مورخ ۶ /۵ /۱۳۹۵ مطرح که پس از بررسی، روز جمعه مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۶ جهت برگزاری انتخابات مورد تصویب قرار گرفت.
بر همین اساس وزارت کشور نیز زمان آغاز رقابت های انتخاباتی را مشخص کرد.
جواد ناصریان، معاون وزارت کشور نیز در گفتگو با ایلنا زمان آغاز فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را از نیمه دوم امسال اعلام کرد.

بازگشت به صفحه اول