سخنان کم نظیر نخست وزیر جدید بریتانیاداعش نه حکومت است، نه اسلامیاسلام هیچ دینی را اجبار نکردهدر کنار مسلمانان انگلیس خواهیم ایستاد اشاره به آیات قرآن

Posted by Anahita Kazemi on Tuesday, July 26, 2016

بازگشت به صفحه اول