عکس هایی از پشت صحنه فیلم های عباس کیا رستمی

به نقل از کانون فکری پرورش کودکان و نوجوانان 

 

image_13950419111_خانه-دوست-کجاست-2

پشت صحنه « خانه دوست کجاست»

image_13950419179_لباسی-برای-عروسی (1)

پشت صحنه «لباسی برای عروسی»

image_13950419379_خانه-دوست-کجاست

پشت صحنه«خانه دوست کجاست»

image_13950419704_تجربه-2

پشت صحنه «تجربه»

image_13950419772_تجربه

پشت صحنه «تجربه»

image_13950419831_خانه-دوست-کجسست-3

پشت صحنه « خانه دوست کجاست»

image_13950419846_خانه-دوست-کجاست-4

پشت صحنه «خانه دوست کجاست»

image_13950419860_زندگی-و-دیگر-هیچ (1)

پشت صحنه «زندگی و دیگر هیچ»

image_13950419772_تجربه

پشت صحنه «تجربه»

image_13950419896_زندگی-و-دیگر-هیچ-2

پشت صحنه «زندگی و دیگر هیچ»

image_13950419979_مشق-شب

پشت صحنه «مشق شب»

 

گفتگو با عباس کیارستمی بعد از دریافت جایی نخل طلایی کن

 

بازگشت به صفحه اول