زیتون-  امیرخرم عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در آستانه پنجاه و چهار سالگی و بعد از گذراندان پنج سال زندان آزاد شد.
به گزارش «زیتون» او که به هشت سال زندان محکوم شده بود پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی درباره تجمیع احکام پس از تحمل پنج سال زندان امروز آزاد شد.
khoram
 امیرخرم  که در جریان دستگیری های فعالان سیاسی در سال ۸۸ بازداشت شده بود ابتدا به هفت سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که در تجدید نظر یک سال از آن کاهش یافت؛ هرچند درنهایت بازجویان نهضت حکم دو سال حبس تعزیری را که در سال ۸۰ برای خرم صادر شده بود دوباره به اجرا در می آورند تا در نهایت او با حکم هشت سال زندان به اوین می رود.
 خرم شش ماه نخست بازداشت را در شرایط سخت و در بازداشتگاههای ۲۰۹ اطلاعات و سپاه  بود و پس از آن  مدت چهار سال و نیم  در بند سیصد و پنجاه زندان اوین سپری کرد.
مهندس خرم علاوه بر مطالعات سیاسی طبع شعر دارد و سالهای حبس را با شعر و امید گذرانده است. ضمن خیر مقدم و تبریک آزادی این زندانی سیاسی به خانواده و یارانش، قطعه ای از شعر امید سروده مهندس خرم را بخوانید. 
 
در آن بهار نشسته به دامن کهسار 
که خفتگان زمین را 
به شوق روییدن 
به آفتاب و نسیمی 
کنون کند بیدار 
ما چو سرخ شقایق 
مرا چو قامت سرو 
مرا امید به رستن 
بخاطرت بسپار
بازگشت به صفحه اول