زیتون– عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات در مورد پاداش های دولت هشتم به اعضای آن گفت «روزهای آخر دولت هشتم بود. برخی پیشنهاد کردند رسم است که در پایان دولت ها پاداشی برای اعضای دولت در نظر میگیرند. خوب است این دولت هم پاداشی بدهد.» 1440507539
رمضان زاده که با اصلاحات نیوز گفتگو می کرد افزود که پاداش پیشنهادی «یک ماشین پژو ۴۰۵ برای هریک از اعضای دولت بود.»
به گفته او معاون اول دولت هشتم، محمدرضا عارف پیشنهاد را با سید محمد خاتمی مطرح کرده بود. اما رییس جمهوری اصلاحات با پرداخت این پاداش موافقت نکرد، آن هم در شرایطی که قیمت پژه تنها ۱۴ میلیون تومان بود.
در پی افشای فیش های حقوقی برخی از مدیران دولتی و روسای بانک ها، رسانه های نزدیک به دولت خبر پادش های کلان دولت های نهم و دهم را به اعضای خود منتشر کردند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت، درباره پرداخت‌های دولت دهم گفته بود که «متاسفانه سنت پرداخت‌های نامتعارف وقتی گذاشته شد که در دولت دهم به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام «نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند.» از جمع ۳۰ نفره اعضای هیئت دولت به ۲۷ نفر نشان درجه دو و درجه یک با ۷۵ و ۱۰۰ سکه دادند.
این موضوع از سوی حامیان دو دولت گذشته بی واکنش نماند.
یکی از این واکنش ها مطرح شدن مباحثی در خصوص پاداش های دولتی به اعضای دولت اصلاحات بود.

 

بازگشت به صفحه اول