زیتون- دولت تاجیکستان رفراندومی را برگزار خواهد کرد که براساس آن رئیس جمهور می تواند بدون محدودیت و به دفعات در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.

A woman with a girl casts a ballot during a parliamentary election at a polling station in the Tajik capital Dushanbe March 1, 2015. REUTERS/Nozim Kalandarov (TAJIKISTAN - Tags: POLITICS ELECTIONS)

«رویترز» خبرداد که تاجیکستان در روز ۲ خرداد ۱۳۹۵ ( ۲۲ ماه می ۲۰۱۶ ) رفراندومی برای تغییرات قانون اساسی برگزار خواهد کرد که براساس آن، ریاست جمهوری امام علی رحمان به صورت دائم العمر می شود. همچنین پسر امام علی رحمان نیز می تواند در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان سال ۲۰۲۰ کاندیدا شود. پارلمان تاجیکستان که در کنترل حامیان و همپیمانان امام علی رحمان است برگزاری رفراندوم برای تایید تغییرات در قانون اساسی را تایید کرد. امام علی رحمان ۶۴ ساله از سال ۱۹۹۵ تاکنون (به مدت ۲۱ سال) قدرت را در تاجیکستان برعهده دارد.

بازگشت به صفحه اول