زیتون- به دنبال جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران و به ویژه مدیران بانکی، شنیده شده است که سه مدیرعامل در شبکه بانکی استعفا کرده اند.
تاکنون به طور رسمی استعفای سه مدیر بانکی تایید و اعلام نشده است، اما آنطور که منابع مطلع به خبرگزاری ایسنا گفته اند، مدیران عامل بانک های صادرات، ملت و قرض الحسنه مهر ایران از سمت خود استعفا کرده اند.
بر این اساس، لله گانی از بانک صادرات، دولتی از مهر قرض الحسنه ایران و رستگار از بانک ملت استعفا داده‌اند.
در عین حال عنوان می شود که با رفتن این افراد، اخلاقی به بانکً ملت، زراعتی به صادرات و اکبری به مهر ایران خواهند رفت و جایگزین مدیران عامل قبلی خواهند شد.
این در حالی است پیگیری‌ها حاکی از تایید استعفای مدیران عامل بانک صادرات و مهر ایران است، ولی تاکنون بانک ملت تایید نهایی نشده است.

بازگشت به صفحه اول