زیتون- مرتضی‌بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در خصوص «رایزنی های حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی و بنیادهایی که مشمول معافیت مالیاتی بودند» گفت اخذ  مالیات از نهادهای مختلف و از جمله آستان قدس هم اکنون جزء برنامه‌هاست و مشکلی هم برای آن نیست. 3
بانک ضمن تاکید بر دریافت مالیات از نهاد های زیرنظر رهبری در گفتگو با ایلنا به «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» اشاره کرد و گفت که «مشکلی قانونی برای اخذ مالیات وجود ندارد.»
پیش از این علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با فارس اعلام کرده بود در قانون مالیات‌های مستقیم بعضی از نهادهایی که تحت نظر رهبری فعالیت می کنند از مالیات عملکرد معاف هستند اما دفتر آیت الله خامنه ای در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی شرکت های زیرمجموعه آستان امام هشتم شیعیان (آستان قدس رضوی) و خواهر او (آستان حضرت معصومه) را از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نکرده است.
مرتضی بانک با اشاره به این تصمیم دفتر رهبری گفت که «در این مورد ما از ایشان کسب نظر کردیم که فرمودند همه نهادهای اقتصادی که زیرنظر آستانین فعالیت می کنند مشمول قانون هستند و باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.»

 

بازگشت به صفحه اول