زیتون- با دستور رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان کارون اهواز برای همیشه تعطیل شد. به گزارش «زیتون» این زندان حتی در مقایسه با دیگر زندان‌های ایران نیز، از استانداردهای لازم برخوردار نبود.

prison

تا پیش از تبعید سیدضیا نبوی و مجید دری٬ اخبار این زندان کمتر انعکاس پیدا می‌کرد. اما پس آن خبر مسائلی مانند عدم تفکیک زندانیان (برحسب سن و جرم که از قوانین سازمان زندانها است)، عدم وجود دستگاه‌های سرمایشی (که با توجه به آب و هوای اهواز وجود آنان لازم است) و …. به رسانه ها راه پیدا کردند.

 

بازگشت به صفحه اول