رای دهندگان انگلیسی امروز در مورد ماندن یا رفتن از «اتحادیه اروپا» تصمیم می گیرند

زیتون- امروز از ساعت ٧ بامداد به وقت محلی، همه پرسی در مورد ماندن یا جداشدن انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز شد.
به گزارش بی بی سی فارسی ،طبق قوانین بریتانیا برای شرکت در هرگونه رای‌گیری لازم است افراد واجد شرایط پیشاپیش نزد مراکز محلی ثبت نام کرده باشند. طبق آمار منتشر شده، ۴۶حدود میلیون و پانصد هزار نفر برای شرکت در همه‌پرسی عضویت در اتحادیه اروپا ثبت نام کرده‌اند که در نوع خود، یک رکورد محسوب می‌شود. جمعیت بریتانیا امروز کمی بیش از ۶۵ میلیون و یکصد هزار نفر تخمین زده شده است.
همه‌پرسی در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بخشی از برنامه انتخاباتی حزب حاکم محافظه کار به رهبری دیوید کامرون، نخست وزیر در انتخابات پارلمانی سال ٢٠١۵ بوده است. آقای کامرون شرایط عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را منصفانه ندانسته و گفته بود تلاش خواهد کرد تا شرایط بهتری را کسب کند و سپس، از مردم درباره عضویت در این اتحادیه نظرخواهی خواهد شد. 57301112
رهبری حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت نیز، خواستار ادامه حضور در اتحادیه اروپاست هرچند شماری از اعضای این حزب با خروج از اتحادیه موافق هستند.
تبلیغات برای ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا از چهار ماه پیش آغاز شد و محورهای اصلی آن را سهم بریتانیا از بودجه اتحادیه اروپا، آزادی مهاجرت شهروندان سایر کشورهای عضو اتحادیه به این کشور و لزوم تبعیت اعضای اتحادیه از برخی قوانین و مقررات مشترک این نهاد تشکیل داده است.
مخالفان عضویت در اتحادیه اروپا گفته‌اند که مقررات مصوب نهادهای اروپایی به معنی سلب حاکمیت از پارلمان بریتانیا بوده و قواعدی نامناسب را بر شرایط کسب و کار در این کشور تحمیل می‌کند. آنان پرداخت حق عضویت – یا همان سهم بریتانیا در بودجه اتحادیه اروپا – را به منزله هدر دادن منابع مردم این کشور توصیف کرده و گفته‌اند که با این بودجه می‌توان امکانات داخلی از جمله در بخش بهداشت و درمان را بهبود بخشید.
در مقابل، طرفداران عضویت در اتحادیه اروپا بر دسترسی به یک بازار آزاد گسترده تاکید نهاده و گفته‌اند که بریتانیا در صورت خروج از این اتحادیه، به تنهایی قادر به کسب موقعیتی مطلوب در جهان نخواهد بود. آنان قواعد و مقررات مشترک اتحادیه به خصوص در زمینه‌هایی مانند محیط زیست، حقوق اجتماعی و حقوق بشر را مطلوب و مناسب دانسته و در مورد اتهام سلب حاکمیت از دولت ملی نیز گفته‌اند که اکثر تصمیمات مهم اتحادیه اروپا مستلزم موافقت تمامی کشورهای عضو است و بریتانیا، یا هر عضو دیگری، می‌تواند مانع از تصویب قوانین و مقررات خاص شود.
بریتانیا در سال ١٩٧٣ به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآمد و عضویت در این نهاد، که بعدها اتحادیه اروپا نام گرفت، در سال ١٩٧۵ به همه‌پرسی گذاشته شد و با ۶٧ درصد آرا مورد قبول مردم قرار گرفت.
نظرسنجی‌های انجام شده در مورد نتیجه همه‌پرسی امروز نتایج متفاوتی را داشته است. طی هفته‌های اول تبلیغات، بیشتر نظرسنجی‌ها حاکی از پیشتاز بودن طرفداران عضویت بود اما در هفته‌های اخیر، بر شمار مخالفان افزوده شده و براساس برخی از نظرسنجی‌ها، فاصله بین دو طرف بسیار کم است. در یکی از این نظرسنجی‌ها که نتیجه آن روز پنجشنبه منتشر شد، ۵١ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی از ادامه عضویت و ۴٩ درصد از خروج از اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

پس از مرگ مشکوک رییسی در سقوط بالگرد، بار دیگر بازی تحریم/مشارکت در بین بخشی از نخبگان البته با طنینی متفاوتر از نمونه های پیشین، بالا گرفته است. روند صعودی و چشمگیر طرفداران تحریم در

ادامه »

انتشار یادداشتی از سوی استاد محمد مجتهد شبستری مرا بر آن داشت تا به دلیل علاقه به ایشان و حساسیت نسبت به آینده‌ی مردم

ادامه »

مرگ ابراهیم رییسی چیزی را در معادلات سیاسی ایران تغییر داده است که بدون لحاظ کردن آن رفتن بر روش

ادامه »