زیتون- سایت «زیتون» تنها  یک هفته  پس از آغاز به کار فیلتر شد.

با تصمیم کمیته فیلترینگ، دسترسی کاربران ایرانی به این سایت سخت‌تر  می شود. هرچنداقدام کمیته فیلترینگ برای از دسترس خارج کردن «زیتون» نمی‌تواند جلوی دسترسی خوانندگان را به این سایت بگیرد. چنانچه فیلتر شدن دیگر سایت‌هایی که منطبق با سیاست‌های این کمیته فعالیت نمی‌کنند، نیز نتوانسته مانعی جدی برای انتشار اطلاعات ایجاد کند.

2016-02-06_15-30-36

سایت «زیتون» پس از این نیز همچون گذشته در راستای اهداف و سیاست‌های خود به فعالیت ادامه خواهد داد.

همچنین در روزهای گذشته  گزارش هایی در وب سایت سایت های اقتدار گرا در خصوص  این سایت و گردانندگان آن منتشر شده است که نشان از هراس آنان از  گسترش آگاهی های مردم دارد.

سایت «امپراطوری دروغ» در گزارش خود ضمن انتشار دروغ‌هایی در خصوص هیئت موسس و سیاست گذاران «زیتون»، اهداف این سایت را در راستای عملکرد دولت‌های غربی خوانده بود.

چنانچه در بیانیه  آغاز به کار سایت آمده است، زیتون یک سایت مستقل است و  زیر نظر شورای سیاستگذاری فعالیت می کند و  منابع مالی آن صرفا توسط ایرانیان تامین می شود.

بازگشت به صفحه اول