زیتون– حقوق و مطالبات مدیرعامل بانک رفاه کارگران که طی یک سال گذشته مجموعا بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان می‌شد، روز گذشته به حساب این بانک عودت داده شد.
یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید این خبر به ایلنا گفت که رقم مزبور که در حسابی مسدود شده و قابل برداشت نبود، روز گذشته به بانک عودت داده شد.
هرچند به گفته او این رقم مطابق رویه جاری در بانک می‌بایست به مدیرعامل بانک پرداخت می‌شد و «هیچ تخلفی در محاسبه حقوق و پرداخت مزایا صورت نگرفته است» .

احتمال تغییر در مدیریت بانک رفاه کارگران منتفی نیست.

بازگشت به صفحه اول