زیتون– روزنامه قانون به دلیل شکایت سپاه پاسداران، توسط دادستانی، توقیف شد. Untitled
در نامه توقیف روزنامه قانون نوشته شده که به دلیل اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران علیه روزنامه قانون «دایر بر افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» ، مستندا به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده ۱۱۴ آئین دادرسی کیفری ، روزنامه قانون توقیف می باشد.
یکی از روزنامه نگاران قانون به «زیتون» گفت دلیل توقیف این روزنامه انتشار یک یادداشت در روز ۲۲ بهمن بوده است. یادداشتی به نام «مصوبه آخر: وزارت اطلاعات۲». Untitled111
اما پیش از این نیز دادستان تهران به دلیل انتشار گزارش«۲۴ ساعت لعنتی» علیه این روزنامه اعلام جرم کرده و مدیر مسئول را مورد پیگرد قرار داده بود.

بازگشت به صفحه اول