زیتون– امسال هم همچون چندسال گذشته، به جای برگزاری مراسم رسمی، خانواده و دوستداران علی شریعتی در منزل  پوران شریعت رضوی جم شدند و خاطره و یاد او را گرامی داشتند.شریعتی12
سایت ملی مذهبی خبر داد که در این مراسم علاوه بر فرزندان شریعتی بیش از ۲۰۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی نیز حضور داشتند.
محمد ملکی و هاشم آغاجری و حسن فتحی، از سخنرانان این نشست بود و خاطراتی را از نسبت و درک خود از دکتر شریعتی بیان کردند.
پس از آن بادکوبه ای سروده خود را خواند؛ همسر دکتر حسین رفیعی از وضعیت زندان این عضو شور ای فعالان ملی مذهبی سخن گفت. هم چنین معصومه دهقان در مورد وضعیت عبدالفتاح سلطانی توضیح داد و همسر سعید مدنی گزارشی از دوران تبعید این عضو شورای فعالان ملی مذهبی ارائه کرد.
مراسم بزرگداشت دکتر شریعتی از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۷ در حسینیه ارشاد با وجود محدودیت های فراوان و فشار بر دکتر میناچی برگزار می شد و به محلی برای گردهمایی هواداران او که از شهرستان های مختلف راهی تهران می شدند تبدیل شده بود اما درسال های گذشته نهادهای امنیتی به بهانه های مختلف از برگزاری این مراسم جلوگیری کرده اند.

بازگشت به صفحه اول