زیتون– محمود علیزاده طباطبایی در خصوص شکایت موکلش، مهدی هاشمی، از نشریه «رمز عبور» توضیح داد که مدیر مسئول نشریه رمز عبور قبلا مدیر مسئول روزنامه ایران بود و همان زمان مدیریت در روزنامه ایران از جزییات پرونده موکل او باخبر بودند.
وکیل مهدی هاشمی با اشاره به اینکه شش سال قبل متعاقب شکایت مهدی هاشمی از این فرد، در زمان مدیریتش در روزنامه ایران، به حبس تعلیقی محکوم شده بود، گفت:« این بار نیز بنا به گفته آقای محمدی بازپرس پرونده مهدی هاشمی، افشای تحقیقات اولیه سبب بروز مشکلاتی در پرونده شده است.»
علیزاده طباطبائی ضمن اشاره به اینکه خوشبختانه با گذشت دو سال و نیم از طرح این شکایت بالاخره بازپرس پرونده را برای رسیدگی به دادگاه فرستاد، تاکید کرد:« نشریه رمز عبور کل کیفرخواست موکل بنده و برخی مطالب جعلی در ارتباط با پرونده را منتشر کرده است در حالی که به نظر می‌رسید باید پس از حکم قبلی و حبس تعلیقی متنبه شده باشد.
وکیل مهدی هاشمی به ایلنا گفت:« این نشریه کل کیفرخواست ۲۰- ۳۰ صفحه‌ای را منتشر کرده و اتهام‌های متعددی را که مهدی هاشمی از آنها تبرئه شده بود را مجددا مطرح کرده است.»
او با بیان اینکه معلوم نیست این فرد از کجا به جزییات پرونده موکلم دسترسی داشته‌اند، تاکید کرد که انتشار کیفرخواست جرم است. از این رو از سوی موکل او شکایتی علیه مدیر مسئول فعلی نشریه رمز عبور داده شد.
به گفته علیزاده طباطبائی دادگاه شکایت مهدی هاشمی از نشریه رمز عبور روز دوشنبه ساعت ۹ صبح در دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول