درباره مسئله فلسطین

حسن یوسفی اشکوری

سیاستمداران و رهبران جهان و آمریکا بخوانند
مجموعه مقالات

فهرست:
اوباما و جهان اسلام
ابوعمار بمان!
راستی امید به عدالت مرده است؟
واقعا انصاف کجاست؟!
پاسخ به چند پرسش در باب چیستی دولت اسرائیل
جهان بیمسئولیت و فلسطین خونین
تراژدی فلسطین
تراژدی ما، تاریخنگاری یکسویه در خدمت خشونت
( نقدی بر نوشته حسن یوسفی اشکوری درباره اسرائیل از علی صدرزاده)
تاری خنگاری یک سویه در توجیه مظالم اسرائیل
چرا سخن از فلسطین؟ خطاب به حسن یوسفی اشکوری (علی صدرزاده)
به کدام غم باید گریست؟
واگویه »معامله قرن«؛ از بام خانه تا ثریا از آن تو!
دغلکاری تازه نتانیاهو
دو رسوایی در دو نقطه متعارض جهان
صلح بدون عدالت؟!
مظلومکشی شرط جوانمردی نیست؛ سخنی با آمریکا و متحدان اروپای یاش
تعهد روشنفکری و تراژدی فلسطین و فاجعه غز ه

متن کامل را به رایگان از این‌جا می‌توانید دانلود کنید.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

مدتی است نوشتارهای دکتر حسن محدثی در نقدِ ادبیات تاریخیِ روایتگرِ ایران باستان را مطالعه می‌کنم و ادعاهایی که علاقه‌مندان به کوروش و ایران باستان مطرح می‌کنند و نقدهایی که ناقد محترم بر آنها وارد

ادامه »

در ارتباط با رخداد خونین و فاجعه‌بار جاری در سرزمین فلسطین و غزه، برخی افراد از سر جهل و غفلت و یا با انگیزه‌های

ادامه »

پرده اول: در اوایل نوامبر زمانی که تنها یک ماه از آغاز یورش حماس به اسرائیل گذشته بود، برخی از

ادامه »