زیتون-منصوره حسینی‌ یگانه 

آنچه از این پس در این‌ ستون می‌خوانید گوشه‌هایی از جنایات بی‌مکافاتی است که طی ۴ دهه در جمهوری اسلامی رخ داده است.

جدال با استبداد «جدال حافظه با فراموشی» است و مرور گاه و بیگاه بر نقض حقوق بشر در حکومت استبداد دینی، کمترین کاری است که می‌توان کرد تا صدای دادخواهی ناشنیده نماند و تصویر مظلومان این سرزمین در آوار تصویرهای روزمره گم نشود.

این گاه‌شمار، امانتی است «علیه فراموشی» که تا فردای ایران آزاد و استقرار کرسی دادرسی و عدالت بر دوش ماست

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

مرگ ابراهیم رییسی چیزی را در معادلات سیاسی ایران تغییر داده است که بدون لحاظ کردن آن رفتن بر روش پیشین چیزی کم از فقدان خرد ندارد. جمهوری اسلامی پس از دوره‌ی اول حسن روحانی،

ادامه »

بنا به پژوهش های بین المللی، رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، نیازمند حاکمیت شفاف، پاسخگو و مشارکتی است؛ که در آن حقوق و آزادی‌های

ادامه »

ما امیدواریم پزشکیان رئیس‌جمهور شود اما نگرانی‌هایی داریم: ۱- صیانت آراء برایمان مهم است که قدرت‌طلبان دوباره مثل ۸۸ تقلب

ادامه »