زیتون– هم‌زمان با هشتمین سال برآمدن جنبش اعتراضی  به نتایج انتخابات ۸۸،  مراسمی با عنوان «هفت سال با جنبش سبز»، در آلمان برگزار خواهد شد.
برنامه مزبور به همت جمعی از فعالان سیاسی حامی جنبش سبز در روز شنبه ۲۹ خرداد (۱۸ ژوئن) در شهر کلن آلمان اجرا خواهد شد.
برنامه‌ی «هفت سال با جنبش سبز»، می‌کوشد وضع جنبش سبز را هفت سال پس از برآمدن و تولد آن بررسی کند. در این مراسم همچنین نسبت و تاثیر جنبش سبز بر حکومت و تحولات سیاسی ـ اجتماعی اخیر، و نیز جامعه مدنی ایران امروز مورد تأمل و ارزیابی قرار می‌گیرد.
اسامی سخنرانان و جزییات بیشتر این برنامه به زودی اعلام خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول