ماهنامه کوچه | شماره ۴۱

چهل ویکمین ماهنامه ی کوچه منتشر شد.

عنوان :
امید اجتماعی

با مقالاتی از اساتید :
امصطفی ملکیان
محمد فاضلی
علیرضا علوی تبار

عدالت نژاد
حسین دباغ

مهدی مجاهدی

و…..گفتگو با :
سروش دباغ

این ماهنامه را به رایگان از این‌جا دریافت کنید.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

انتشار یادداشتی از سوی استاد محمد مجتهد شبستری مرا بر آن داشت تا به دلیل علاقه به ایشان و حساسیت نسبت به آینده‌ی مردم ایران ، تحلیلی بر نوشته ایشان بنگارم. آقای شبستری عنوان مطلبش

ادامه »

مرگ ابراهیم رییسی چیزی را در معادلات سیاسی ایران تغییر داده است که بدون لحاظ کردن آن رفتن بر روش پیشین چیزی کم از

ادامه »

بنا به پژوهش های بین المللی، رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، نیازمند حاکمیت شفاف، پاسخگو و مشارکتی است؛ که در

ادامه »