شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف: تا آزادی دانشجویان دستگیرشده در کلاس‌ها شرکت نکنید

با توجه به نامه‌ی ارسال‌شده از سوی شورای صنفی به ریاست و معاونت آموزشی دانشگاه، که در تصویر فوق قابل مشاهده است، از شما دانشجویان عزیز خواهشمندیم که تا اعلام آزادی دانشجویان دستگیرشده از شرکت در کلاس‌ها ممانعت به عمل آورید. همچنین خواهشمندیم که حتی در صورت آزادی دانشجویان دستگیرشده، به دلیل اعتراض به تصمیمات دوگانه‌ی دانشگاه، به هیچ وجه در کلاس‌های مجازی نیز شرکت ننمایید.

همچنین تعدادی از اساتید این دانشگاه، در اعتراض به دستگیری دانشجویان، اعلام کرده‌اند که از برگزاری کلاس خودداری خواهند کرد.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

ارتفاع جنبش زن، زندگی، آزادی از قد تمام نیروهای سیاسی ایران بلندتر است، این واقعیت موجب شده که برخی از این نیروهای فعال بکوشند خود را ارتقا دهند تا با جنبش جاری هماهنگ شوند؛ برخی

ادامه »

مرز میان صداقت و خودفریبی، تحرّی حقیقت یا تحریف آن بسیار ظریف است؛ گاهی سیمای شخص به طور تصنعی تصویری را وارونه جلوه می‌دهد،

ادامه »

جبهه آزادی‌بخش ملت اسلوون (OF) در ۲۶ آوریل ۱۹۴۱، دو سال پس از جنگ جهانی دوم و هفته‌ها پس از

ادامه »