زیتون– ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی و وزیر امورخارجه دولت موقت، در گفتگو با زیتون، تاکید کرد که در واکنش به گزارش بی بی سی فارسی در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۹۵، ترجیح داده است که متن توضیحات خود را بر گزارش قبلی سایت بی بی سی عیناً تکرار و منتشر کند.
وزیر خارجه دولت موقت با توضیح اینکه به زودی در یک مصاحبه مشروح با زیتون به این موضوع نیز خواهد پرداخت، توضیح داد که در گزارش بی بی سی، ادعای جدیدی مطرح نشده بود تا من نیزتوضیح جدیدی بر مطلب قبلی بیافزایم.

روز گذشته سایت زیتون، خبری را منتشر کرده بود که در آن   ابراهیم یزدی، از همراهان آیت الله خمینی در فرانسه و  وزیر امور خارجه دولت موقت بخشی از اسنادی را که توسط بی بی سی منتشر شده بود ، تکذیب کرده بود.

او در جوابیه ای که آن را در اختیار «زیتون» قرار داد، نوشته بود«آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستاد بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و آقای خمینی به پیام او جواب داد.»

یزدی همچنین بخش دیگری از گزارش را  «خلاصه ناقصی از پنجمین و آخرین پیام مبادله شده» دانسته بود.

متن کامل توضیحات و خبر زیتون را اینجا می توانید ببیند.

 

بازگشت به صفحه اول