۲۵ خرداد ۸۸

۲۵ خرداد ۸۸؛ سکوت سرشار از ناگفته‌ها بود

زیتون– یازده سال پیش چنین روزی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم به خیابان آمدند تا سکوتشان بلندترین فریاد باشد. بیش از سه میلیون نفر در تهران٬ به گفته محمدباقر قالیباف٬ شهردار وقت٬ از میدان فردوسی تا میدان آزادی؛