یوسف صانعی

تشکر مهدی کروبی از آیت‌الله صانعی و بیات زنجانی

زیتون– مهدی کروبی، از رهبران در حصر «جنبش سبز»، طی پیامی از دیدگاه‌های «مترقیانه و مردم‌محور» آیت‌لله یوسف صانعی طی سال‌های گذشته و به‌خصوص «در ایام انتخابات اخیر» و توجه ویژه‌ای که همیشه به «سرنوشت محصوران» داشته‌اند و آنان را فراموش