گورخوابی

تن فروشی داخل قبر بخاطر یک لقمه نان

زیتون– ثریا٬ زنی کارتن خواب در گفت‌وگو با رکنا روایتی از تن فروشی‌اش برای یک ساندویچ فلافل در داخل قبرهای بهشت زهرا را گفت. بر اساس این گزارش ثریا می‌گوید: «از زمانی که هوا سرد می شود به راهروهای کنار