گروه های تروریستی

مخالفت برخی نهادهای آمریکا با افزودن سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی

زیتون– روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از یک «منبع آگاه» نوشت که وزارت دفاع و سازمان اطلاعاتی-امنیتی آمریکا با «افزودن سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا مخالف» هستند. روزنامه واشنگتن پست اضافه کرد که این دو سازمان نظامی و امنیتی

دولت جدید آمریکا قصد دارد نام سپاه پاسداران را به لیست گروه‌های تروریستی اضافه کند

زیتون- رویترز خبر داد چند مقام آمریکایی اعلام کردند که دولت جدید آمریکا در حال بررسی پیشنهادی برای قراردادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکاست. بر اساس این پیشنهاد سپاه پاسداران یک گروه تروریستی اعلام خواهد شد