گردش آزاد اطلاعات

هاشمی رفسنجانی: باگسترش فضای مجازی دیگر کسی نمی‌تواند به مردم دروغ بگوید

زیتون– هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه به دلیل گسترش فضای مجازی «اطلاع‌رسانی تا روستاهای کوچک رفته» گفت که «دیگر کسی نمی‌تواند واقعیت‌ها را از مردم پنهان کند و یا به آنان دروغ بگوید.»  او که در ضیافت افطاری با