کیانشهر

کارگاه مترو باز هم قربانی گرفت

زیتون- عصر روز گذشته (چهارشنبه) کارگاه تونل متروی در حال ساخت در محدوده کیان‌شهر ریزش کرد. جلال ملکی، سخن‌گوی آتش‌نشانی تهران، ساعتی پس از حادثه