کوچر بیرکار

موفقیت یک ایرانی – انگلیسی در کسب مدال «فیلدز» ریاضیات

زیتون– یک شهروند ایرانی – انگلیسی بزرگترین جایزه ریاضی جهان را کسب کرد. کوچر بیرکار، یک کرد ایرانی که پناهنده بریتانیاست مفتخر به دریافت جایزه بسیار معتبر «فیلدز» شد که از آن به عنوان نوبل ریاضی نام برده می شود. مدال