کوپن

احتمال کوپنی شدن کالاها

زیتون– اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری٬ از احتمال سهمیه‌بندی و کوپنی شدن برخی کالاها خبر داد. به گفته او بحث «کوپنی» شدن کالاها در هیئت دولت مطرح است. او در این رابطه توضیح داد: «احتمالا مجبور شویم در برخی از

اقتصاد ایران مجددا کوپنی می‌شود

زیتون– احمد میدری، معاون وزیر تعاون، خبر از صدور کوپن الکترونیکی برای ده میلیون نفر در این کشور داد. مردم ایران پیش از این نیز تجربه استفاده از کوپن را در دوران جنگ هشت ساله با عراق داشته‌اند. در دوران جنگ