کودک کار

کودکان کار در آتش سوختند

زیتون- دو کودک کار هفت و هشت ساله اهل افغانستان، در آتش‌سوزی یک گاراژ جمع‌آوری ضایعات سوختند. این دو کودک در اتاقکی از این گاراژ