کنکور پزشکی

زیتون دانشجو | امکان برگزاری مجدد کنکور برای دانشجویان پزشکی بعد از ۵ ترم

زیتون: اواخر آذر ماه بود که با اتمام مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد، آماری از تعداد داوطلبین این آزمون که قرار است اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شود، منتشر شد که نشان از کاهش چشمگیر ثبت نام کنندگان نسبت به سال