کنفدراسیون فوتبال آسیا

بازگشت متفاوت عادل فردوسی‌پور

زیتون– پس از نزدیک به دو سال که فوتبال دوستان ایرانی از دیدن یک مسابقه با گزارش عادل فردوسی‌پور محروم بودند٬ امروز توانستند بازی فینال آسیا را با گزارش یکی از محبوبترین‌های این عرصه ببیندند. فردوسی‌پور با دعوت کنفدراسیون فوتبال