کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

محمود صادقی: برخورد نهادهای خارج از دانشگاه با دانشجویان خلاف قانون است

زیتون- محمود صادقی، نماینده مجلس، گفت نهادهای خارج از دانشگاه با برخی نشریه‌های دانشجویی صرفا به دلیل نام بردن از محمد خاتمی یا انتشار تصویر او، برخورد شده است. این عضو فراکسیون امید به ایلنا گفت در جلسه اخیر کمیسیون