زیتون- محمود صادقی، نماینده مجلس، گفت نهادهای خارج از دانشگاه با برخی نشریه‌های دانشجویی صرفا به دلیل نام بردن از محمد خاتمی یا انتشار تصویر او، برخورد شده است.
این عضو فراکسیون امید به ایلنا گفت در جلسه اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارشی از برخورد برخی نهادها با نشریه‌های دانشجویی ارائه کرده است. به گفته او برخورد نهادهای خارج از دانشگاه با دانشجویان «خلاف قانون» است. cvstq74wyaaomef
پس از ارائه این گزارش از رییس و اعضای کمیسیون خواسته شده تا نسبت به نقض حقوق دانشجویان احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.
یک فعال دانشجویی به «زیتون» گفت پیش از این جلسه‌ای با نمایندگان لیست امید در مجلس برگزار شده و در مورد «برخوردهای امنیتی با دانشجویان» اعتراض کرده‌اند.
محمود صادقی گفت محمدمهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در واکنش به گزارش برخورد با نشریه‌های دانشجویی «به گزارش‌های مربوط به انتشار مطالب ضد دینی در نشریات اشاره کرد». زاهدی درباره برخورد با نشریه‌های دانشجویی به دلیل نام بردن از محمد خاتمی یا انتشار عکس او، گفت «تاکنون شکایتی در این خصوص به این کمیسیون نرسیده است».

بازگشت به صفحه اول