کمیسیون آموزش مجلس

کمیسیون آموزش مجلس هنوز در مورد پرونده تحصیلی حسین فریدون تصمیمی اتخاذ نکرده است

زیتون– محمد قمی نماینده مجلس و عضو فراکسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد که هنوز تصمیمی در رابطه با پرونده تحصیلی حسین فریدون اتخاذ نشده است. جواد ابطحی دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تسنیم گفته بود