کمیساریای عالی پناهجویان

آکسفام: کشورهای ثروتمند تنها ۱.۴ درصد از پناهجویان سوری را پذیرفته اند

زیتون- موسسه آکسفام در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است کشورهای ثروتمند تنها ۱.۴ درصد از میلیون ها آواره جنگی سوریه ای را پذیرفته اند. سی ان ان ترک در گزارش تازه ای که موسسه آکسفام، در لندن منتشر کرده