کمپینی

کمپینی برای «انصراف» نامزدهای شورای شهر

زیتون– دوازده نماینده مجلس عضو فراکسیون امید در نامه‌ای از نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات شوراهای شهر و روستا خواستند که برای رسیدن به لیست واحد از نامزدی انصراف دهند. نویسندگان این نامه نوشتند که «فارغ از میزان شایستگى» نامزدها، انتظار دارند