کشته شدن دانش آموزان

وضعیت وخیم چهارمین دانش آموز حادثه آتش سوزی زاهدان

زیتون– محمد خرم٬ نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش٬ که برای بررسی حادثه آتش سوزی دانش آموزان به زاهدان سفر کرده، به رویداد۲۴ خبر داد که لحظاتی پیش چهارمین دانش آموز هم بر اثر این آتش سوزی جان باخت. این