کایلی مورگیلبرت

حکم ۱۰ سال زندان یک شهروند استرالیایی تایید شد

زیتون– روزنامه «هرالد سان» استرالیا از تأیید حکم ۱۰ سال زندان یک شهروند این کشور به اتهام جاسوسی در ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، کایلی مورگیلبرت به حکم خود اعتراض کرده بود اما این اعتراض، رد شد. کایلی مورگیلبرت،