کازرون،فارس،تقسیمات کشوری،سبزوار،خراسان

ادامه درگیری‌ها در کازرون

زیتون-پریا منظرزاده: با وجود بیانیه وزارت کشور مبنی بر منتقی بودن ایجاد شهرستان جدید و جدا شدن برخی از بخش‌های کازرون، اعتراض‌ها دراین شهر همچنان

۴۰ سال بحران تقسیمات کشوری

زیتون ـ مهسا محمدی: طی ماه‌های اخیر شهرستان کازرون روزهای پرالتهاب زیادی را تجربه کرد و روزهای اخیر هم برای چهارمین بار به صحنه اعتراض