کارگران سینما

زندگی ادامه دارد

زیتون- هنوز به درستی مشخص نشده که بیماری عباس کیارستمی سرطان بود یا نه؛ اما یادداشت پسر او «عفونت بیمارستانی» را تایید کرده است. خبر بیماری عباس کیارستمی، کارگردان جهانی سینمای ایران، چند هفته پیش منتشر شد؛ اما علت بیماری نه. شایعات