بایگانی

۰۵ تیر ۱۳۹۵

معاون وزیر خارجه: رد درخواست عضویت ایران در سازمان شانگهای حقیقت ندارد

ایران بازهم از عضویت در سازمان شانگهای بازماند

زیتون– عضویت ایران در سازمان شانگهای، باز هم با اما و اگر رو به رو شد. از یک سو تاشکند اعلام کرده بود بررسی عضویت ایران در سازمان شانگهای در دستور کار نشست تاشکند قرار ندارد؛ از سوی دیگر برخی منابع ادامه…