پیاده راه سازی

سنگفرش دوره پهلوی در خیابان ۳۰ تیر کشف شد

زیتون- سنگفرش متعلق به دوره پهلوی در تقاطع خیابان ۳۰ تیر و جمهوری و در جریان عملیات پیاده‌راه سازی خیابان ۳۰ تیر کشف شد. آرش منظم، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۲، ضمن تایید این خبر به مهر گفت که